LokalAdvokaterne​

LokalAdvokaterne er et advokatkontorfællesskab mellem:

Advokaterne Thomas Samsø Bloch, Marianne Homann og Trygve S. Nielsen.

Vi yder juridisk rådgivning til private og mindre erhvervsdrivende og vores rådgivning spænder over familie-/arveforhold herunder dødsbobehandling, bodeling i forbindelse med separation/skilsmisse, oprettelse af ægtepagt og testamenter og rådgivning af ugifte samlevende, boligrådgivning, lejeret, kontrakter, retssager og mediation/mægling.

Derudover rådgiver vi erhvervsvirksomheder i forbindelse med opstart, stiftelse af selskaber, køb og salg af virksomheder, debitorstyring/inkasso og virksomhedens kontrakter. Ligeledes bistår vi virksomheder med retssager, voldgiftsager og erhvervsmediation/-mægling.

Trygve S. Nielsen arbejder med familiesager, som forsvarer og med mediation (konfliktmægling). Endvidere sager om tildeling af pension, og visse sager imod det offentlige. I familiesagerne ligger hovedvægten på børnesager, sager om forældremyndighed og om tvangsfjernelse. Som beneficeret advokat har Trygve S. Nielsen betydelig rutine med mere end 1.000 retssager, og har møderet for alle danske retter. Trygve S. Nielsen er tillige retsmægler i Østre Landsrets kreds.

Vi tager udgangspunkt i, at vi arbejder med mennesker og vores fokus er derfor klientens behov og interesser. Vores mål er at yde en personlig, værdifuld og målrettet rådgivning til en rimelig pris.

Kontaktoplysninger

​Adresse

LokalAdvokaterne.dk

Humlebæk Strandvej 77

3050 Humlebæk

Kontakt os

Telefon:​

Fax:

49 13 01 24

advokat@lokaladvokaterne.dk

Personerne bag

Thomas Samsø Bloch (L)

Cvr.: 25 64 55 29

Marianne Homann LL.M.

Cvr.: 34 98 06 91

Trygve S. Nielsen (H)

​Cvr.: 73 81 26 15

Info

Vi arbejder med mennesker.

- Ikke med sager.​