Mediation/mægling

Hvad er mediation/mægling?

Mediation (også kaldet mægling) er en fortrolig og frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mediator hjælper sagens parter til selv at finde frem til en løsning på deres problem. Mediatoren er en advokat, som har gennemgået en særlig uddannelse i mediation/konfliktmægling.

Mediatoren træffer ikke ​afgørelse i sagen, men har til opgave at lede mediationsprocessen og sammen med parterne finde frem til de egentlige årsager til deres konflikt og hjælpe dem til at få en bedre forståelse for både deres egne og modpartens synspunkter. I samarbejde med mediatoren forsøger parterne herefter at finde frem til den løsning på konflikten, som i størst muligt omfang tager hensyn til begge parters behov og interesser.

Hvorfor vælge mediation?

Når man finder ind til kernen i det, der ligger bag ved en strid, er det ikke altid, at en dom er det mest tilfredsstillende for parterne. Nogle sager hører måske slet ikke hjemme i retten og ofte oplever parterne, at de reelle årsager til konflikten slet ikke bliver berørt eller løst ved domstolsprocessen. Ved mediation bliver hele forløbet tilpasset parternes individuelle behov og interesser.

Til forskel fra en retssag eller traditionel forligsmægling ved domstolene fokuserer mediatoren i høj grad på, hvorfor parterne er uenige, og hvordan de bedst kommer videre. Det gør det lettere for parterne at fortsætte et eventuelt samarbejde efter mediationen og det giver mulighed for en mere varig løsning.

Derudover er mediation langt mindre tidskrævende end retssager, som typisk strækker sig over flere år, hvor kontfliktløsning ved mediation ofte kan klares ved et enkelt møde.

Hvordan foregår mediation/mægling?

Mediation er samtaler mellem mediatoren og parterne. Mediatoren planlægger i samråd med parterne mediationens forløb. Der afholdes et eller flere mediationsmøder afhængig af behovet. I forbindelse med møderne kan man for eksempel aftale, om mediator skal have mulighed

for at holde separate møder med parterne hver for sig, hvilke oplysninger meditatoren kan give videre til den anden part, og i hvilket omfang parternes advokater skal deltage i møderne.

Hvad ender det med?

Mediationen afsluttes, når parterne når frem til en løsning på konflikten, eller lige så snart en af parterne ønsker det. Det er en frivillig proces og det er derfor også op til parterne, om mediationen ender med en aftale. Målet er imidlertid altid at finde en konstruktiv løsning på parternes konflikt.

Hvad tilbyder vi?

Hos LokalAdvokaterne tilbyder vi mediation i såvel private- som erhvervsmæssige konflikter. Alle advokater på kontoret er uddannede mediatorer og vi har en bred og langvarig erfaring med mediation som konfliktløsningsmetode.

Både Thomas og Trygve er udpeget af Domstolsstyrelsen som retsmæglere ved Østre Landsretskreds. 

Thomas er endvidere mediator ved FN's Ombudsmandskontor, ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg samt ved Mediationsinstituttet, hvor han tillige var direktør i 2018-2021. Derudover er han stifter og indehaver af  det skandinaviske samarbejde CPH Mediation &  Negotiation. (Se Thomas' Mediator-CV). Thomas var derudover formand for Danske Mediatoradvokater i perioden 2016-2018.

Thomas Samsø
Bloch

Trygve S. Nielsen

Kontaktoplysninger

​Adresse

LokalAdvokaterne

Humlebæk Strandvej 77

3050 Humlebæk

Kontakt os

Telefon: 49 13 10 00

advokat@lokaladvokaterne.dk 

Personerne bag

Thomas Samsø Bloch (L)

Cvr.: 25 64 55 29

Marianne Homann

Cvr.: 34 98 06 91

Klientkonto: Danske Bank,

reg. 3002 konto 017199

Trygve S. Nielsen (H)

​Cvr.: 73 81 26 15

Klientkonto: Nordea

Carsten Juul

Cvr. 32 04 12 72

Læs Persondatapolitik her​

Info

Vi arbejder med mennesker.

- Ikke med sager.​

Kontakt LokalAdvokaterne​

Du er altid velkommen til at kontakte os. Dette kan enten ske ved telefonisk henvendelse eller via denne kontaktformular, som blot skal udfyldes og sendes afsted.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt